Audience Content Layout
Always Learning
Always Learning
Kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne 

Od ponad 30 lat jesteśmy liderem w edukacji powiązanej z pracą i rozwinęliśmy szeroki zakes kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych, ktore nazywamy BTEC.

BTEC stanowią innowacyjne i inspirujące rozwiązania edukacyjne spełniające wymogi szkoleniowe i pracownicze, oferując jednocześnie studentom pełen rozwój na polu akademickim.

Kwalifikacje BTEC są odpowiednie dla szerokiej grupy uczących się i są prowadzone przez rządy, instytucje zawodowe, firmy, organizacje szkoleniowe, uczelnie, koledże i szkoły. W roku 2008 ponad 1,3 miliona osób na całym świecie zarejestrowało się, aby studiować kwalifikacje BTEC.

BTECi oferowane międzynarodowo obejmują:

expand Level 2 BTEC Firsts

Kwalifikacje te są odpowiednie dla uczniów poniżej 16 roku życia i zostały opracowane dla uczących się, którzy chcą skoncentrować się na kwalifikacjach zawodowych powiązanych z pracą lub określonym obszarem pracy / zatrudnienia. Są to kwalifikacje na poziomie Level 2, co oznacza, że są zazwyczaj prowadzone w szkołach lub koledżach, odpowiadając brytyjskim GSCE z ocenami A* do C pod względem wymagań nakładanych na uczącego się.

Obecnie jest ponad 80 kwalifikacji BTEC First o dwóch wielkościach materiału - Certificate lub Diploma.
expand Level 3 BTEC Nationals

Kwalifikacje te zostały opracowane jako specjalistyczne kwalifikacje dla studentów, którzy mają skrystalizowany pogląd na swoją przyszłą karierę i którzy pragną iść dalej w kierunku wyższego wykształcenia. BTEC Nationals odpowiadają brytyjskim A levels, dając punkty UCAS wymagane przy aplikowaniu na uniwersytety w Wielkiej Brytanii. Są wysoko cenione zarówno przez uniwersytety, szkoły i koledże policealne (further education colleges) jak i samych pracodawców. Mamy obecnie do wyboru ponad 270 BTEC Nationals w trzech „rozmiarach”: Award, Certificate and Diploma.

BTEC Nationals są odpowiednie dla studentów w każdym wieku i mogą być prowadzone przez szkoły, uczelnie, firmy szkoleniowe lub pracodawców.
expand Level 5 BTEC Higher Nationals

Są to kwalifikacje na poziomie 5, odpowiednie dla studentów powyżej 16 roku życia, dostępne w dwóch zakresach, Certificate i Diploma. Są one szeroko uznawane przez uniwersytety oraz pracodawców i mogą być studiowane w niepełnym wymiarze czasu (równolegle do zatrudnienia) lub w programie dziennym. Higher Nationals zostały opracowane, aby rozwijać umiejętności menedżerskie lub inne techniczne kwalifikacje na wyższym poziomie wymagane przez pracodawców i mogą być prowadzone na uczelniach, przez firmy szkoleniowe lub pracodawców.

Higher National Diplomas (w najszerszym zakresie) zajmują dwa pełne lata studiów dziennych, aby je ukończyć. Wiele uniwersytetów pozwala studentom, którzy z powodzeniem ukończyli HND przejść na drugi lub trzeci rok studiów licencjackich / inżynierskich.
expand Kursy krótkie i specjalistyczne BTEC

Kursy krótkie i specjalistyczne BTEC (BTEC Specialist and short courses) są dostępne na wszystkich poziomach od 1 do 7 obejmując trzy „rozmiary”: Award, Certificate i Diploma. Obejmują one całą gamę różnych sektorów i zostały opracowane, aby rozwijać umiejętności, wiedzę i zrozumienie w obrębie określonej dyscypliny zawodowej. Czas trwania i liczba godzin bezpośredniego nauczania dla kursów krótkich i specjalistycznych zależy od poziomu i rozmiaru kursu.

Dlaczego warto wybierać zawodowe i specjalistyczne kwalifikacje Edexcel?

expand Opracowane w konsultacji z przemysłem i pracodawcami

Przygotowując nasze kwalifikacje BTEC pracujemy wspólnie z głównymi graczami z danej branży, jak cechami, radami i czołowymi pracodawcami. Zapewia to, że nasze kwalifiakcje spełniają potrzeby i wymagania branżowe, dając uczącym się specjalistyczne umiejętności, wiedzę i co najważniejsze, kształtują zachowania potrzebne, aby przejść dalej w kierunku zatrudnienia lub kształcenia wyższego.
expand Uznawane na całym świecie

Kwalifikacje BTEC są obecnie uczone w ponad 85 krajach. Aktywnie zabiegamy o ich uznanie przez rządy, pracodawców i uczelnie wyższe, tak aby studenci mogli przejść do zatrudnienia lub dalszej edukacji, gdziekolwiek by się znajdowali.
expand Elastyczność

Dzięki BTECom uczący mogą opracować zadania i ćwiczenia, które najlepiej ocenią wyniki nauczania w sposób, który odpowiada ich własnej instytucji, studentom i zasobom lokalnym. Taka elastyczna metodologia oceny pozwala BTEC mieć większe odniesienie do uczącego się przez co daje lepsze wyniki.
expand Szeroki wybór

Posiadając prawie 900 standardowych kwalifikacji BTEC, obejmujących ponad 30 sektorów, jesteśmy przekonani, że instytucje szkoleniowe, które chcą dodać nowe kwalifikacje do swojej oferty będą mogły znaleźć to czego poszukują. Niemniej, jeśli nie mamy kwalifikacji, które spełniają Państwa określone wymagania, możemy wspólnie wypracować dostosowaną do Państwa oczekiwań odmianę BTEC.

Dostosowane BTEC (tzw. Customised BTECs) mogą składać się z modułów pochodzących z którychkolwiek z naszych kwalifikacji BTEC lub możemy pomóc Państwu w napisaniu Waszych własnych modułów.
expand Odpowiednie dla każdego

W przypadku BTEC nie ma egzaminów, co powoduje, że są one odpowiednie dla uczących się dla których egzaminy są bardzo stresujące. Mogą one być nauczane i studiowane w lokalnym języku, co czyni je dostępnymi dla tych, którzy nie posiadają dobrze rozwiniętej umiejętności władania językiem angielskim. Dostępność na wszystkich poziomach i w różnych „rozmiarach” oznacza, że osoba zainteresowana nauką będzie mogła znaleźć kwalifikacje, które odpowiadają jej potrzebom, niezależnie od tego jak dużo lub mało wcześniej się uczyła.
expand Zasoby i pomoce naukowe

Wspieramy nasze kwalifikacje zapewniając odpowiednie zasoby i pomoce naukowe na naszej stronie internetowej dla nauczycieli i studentów – takie jak materiały pomocne nauczycielowi, przewodniki dla uczącego się, schematy pracy oraz arkusze pytań. Ponadto, nasze powiązania z największym na świecie wydawcą edukacyjnym, Pearson Education, daje nam możliwoć zwiększenia liczby podręczników i publikowanych materiałów, które zostały stworzone, aby wspierać nasze kwalifikacje.

Sign up for email alerts using your Edexcel Online account details and you’ll receive an email whenever new documents or notices are added to this page – ensuring you don’t miss any vital updates.